Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Czytaj więcej Polityka prywatności

Polityki prywatności 

1. Administrator i dane kontaktowe administratora 

Administratorem danych osobowych jest Kbk TRADE Katarzyna Laskowska, adres do korespondencji: 34-300 Żywiec, ul. Wesoła 5

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: k.Laskowska@kbkzywiec.pl, telefonicznie pod numerem: 531 79 00 00 lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Kbk Trade Katarzyna Laskowska może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru, dokonanej za pośrednictwem strony ekskluzywnie.eu, na podstawie danych przekazanych przez Pana/Panią oraz wszelkich czynności związanych z przeprowadzoną transakcją, tj. dokonanie płatności, przesłanie towaru

- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych

- obsługi reklamacji, skarg, wniosków i uwag kierowanych do nas

- wynikającym z przepisów prawa tj. cele podatkowe, księgowe

- marketingu własnych towarów i usług

- windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

- dochodzenia roszczeń i obrony przed dochodzonymi roszczeniami

- dla celów statystycznych

- zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www – tylko w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę.

Podając dobrowolnie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail i numer telefonu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na kontakt drogą mailową i/lub telefoniczną. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością zawarcia umowy.

3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe będą mogły być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) jedynie w celu dostosowania oferty sklepu do Państwa potrzeb. 

4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podając dobrowolnie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy, tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail i numer telefonu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na kontakt drogą mailową i/lub telefoniczną. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez czas, w którym możliwa jest realizacja roszczeń związanych z umową, nie dłużej niż 3,5 roku od dnia dokonania rejestracji.

W przypadku zakupów z opcją rejestracji lub zgody na przesyłanie newslettera – dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody przez Państwa.

Dane mogą być przechowywane dłużej jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawnych.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Przekazywanie danych.

1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym umowę sprzedaży, tj. operatorom płatniczym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, a także odpowiednim organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z Kbk Trade Katarzyna Laskowska partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

7. Pani/Pana prawa.

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody, w formie pisemnej. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy kupna lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Polityka plików "cookies"

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl